தகவல்கள்

 

கடந்த கால பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்

2019 2018 2017 2016 2015
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10     வளர்தமிழ் 10
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11     வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12     வளர்தமிழ் 12

புலன்மொழி வளத்தேர்வு – கேட்டல் பயிற்சி

புலன்மொழி வளத்தேர்வு – கேட்டல் பாடநூல்கள்

பாலர் நிலை வளர் தமிழ் 1 வளர் தமிழ் 2
பாடம் 1 பாடம் 1 பாடம் 1
பாடம் 2 பாடம் 2 பாடம் 2
பாடம் 3 பாடம் 3 பாடம் 3
பாடம் 4 பாடம் 4 பாடம் 4
பாடம் 5 பாடம் 5 பாடம் 5
பாடம் 6 பாடம் 6 பாடம் 6
பாடம் 7 பாடம் 7 பாடம் 7
பாடம் 8 பாடம் 8 பாடம் 8
பாடம் 9 பாடம் 9 பாடம் 9
பாடம் 10 பாடம் 10 பாடம் 10
பாடம் 11 பாடம் 11 பாடம் 11
பாடம் 12 பாடம் 12 பாடம் 12
  பாடம் 13 பாடம் 13
  பாடம் 14 பாடம் 14
    பாடம் 15

 
கடந்த கால பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்
 
2019 2018 2017 2016 2015
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10     வளர்தமிழ் 10
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11     வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12     வளர்தமிழ் 12

(கீழேயுள்ள இணையத்தளங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்)

தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2014 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2013 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2012 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை Champigny sur marne
அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவை


பாடசாலை பாட நேரங்கள் தொடர்பான அறிவித்தல்

பாடசாலை மண்டபங்கள் இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளதால் வகுப்பு நேரங்களும் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அனைவரும் மண்டப முகவரியையும் வகுப்பு நேரத்தையும் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

புதன்கிழமைகளில் :

பரத நாட்டியம் – 14h00 – 18h00

 

சனிக்கிழமைகளில் :

ஆங்கிலம் – 09h00 – 13h00

சங்கீதம் – 09h00 – 13h00

 

சனிக்கிழமைகளில் :

தமிழ் மழலையர் நிலை : 9h00 – 11h00

தமிழ் பாலர் நிலை : 9h00 – 11h00

தமிழ் வளர் நிலை 1 : 9h00 – 11h00

தமிழ் வளர் நிலை 2, 3, 4 : 11h15 – 13h15

தமிழ் வளர் நிலை 5, 6, 7 : 13h30 – 15h30

தமிழ் வளர் நிலை 8, 9, 10, 11, 12 : 15h45 – 17h45

இடம் : Salle Jean-Baptiste Clement
rue Jean-Baptiste Clement 94600 Choisy-le-roi
( விளையாட்டு பழகும் மைதானத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள மண்டபம் )

இடம் : Salles de la Bourse du Travail
27 Boulevard des Allies 94600 Choisy-le-roi
( யானை Parc அருகாமையில் உள்ள மண்டபம்)

தொடர்புகளுக்கு பாடசாலை நிர்வாகி : 07.66.75.65.05


 
 
வன்னிமயில் 2020

எமது பாடசாலையில் இருந்து வன்னிமயில் 2020 போட்டிகளில் பங்குபற்றிய அனைத்து மாணவிகளுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுகள்

குழுநடனப் போட்டியில் கலந்து தமது ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்தி 3ம் இடத்தை பெற்ற மாணவிகள்
திலகேந்திரராஜா மேனுகா
சதாசிவம் ரமேஸ் அபிநயா
சுதாகரதாஸ் கரிணி
தர்மரூபன் ரக்சயா
சிவநாதன் யானுயா
தேவேந்திரகுமார் செரோமியா
இராயரட்ணம் லவணியா
மிசெல் சில்வா ஆன் நிசா
சதாசிவம் ரமேஸ் நேயா

தனிநடனப் போட்டியில் கலந்து தமது ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்திய மாணவிகள்
சுதாகரதாஸ் கரிணி
சுமன் சுஜிதா
தர்மரூபன் ரக்சயா
சிவநாதன் யானுயா
சதாசிவம் ரமேஸ் அபிநயா
சுதாகரதாஸ் யணனி
சேகரன் கனிஷா
உதயநாதன் காருணி
சதாசிவம் ரமேஸ் நேயா
பாஸ்கரன் பிரசாந்தி
சசிக்குமார் அஷ்சிக்கா
பிறையழகன் தமிழினி

தனிநடனப் போட்டியில் கலந்து தமது ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்தி வெற்றி பெற்ற மாணவிகள்
அதி அதி மேற்பிரிவு – பாஸ்கரன் பிரசாந்தி – 1ம் இடம்
மேற்பிரிவு – சசிக்குமார் அஷ்சிக்கா – 3ம் இடம்
கீழ் பிரிவு – சிவநாதன் யானுயா – 2ம் இடம்
கீழ் பிரிவு – சதாசிவம் ரமேஸ் அபிநயா – 3ம் இடம்


திருக்குறள் திறன் 2019 – இறுதிப் போட்டி முடிவுகள்

இறுதிப் போட்டியில் பங்குபற்றிய இரு மாணவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்

கீழ்ப்பிரிவு குணரத்தினம் மதுஷங்கா 2ம் இடம்
மேற்பிரிவு – ஆ மகேந்திரன் சுதர்சிகா 3ம் இடம்

திருக்குறள் திறன் 2019 – திணைக்கள மட்டப்போட்டி முடிவுகள்

இப்போட்டியில் பங்குபற்றிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்

அதிபாலர் பிரிவு சிவநாதன் யானுஜா 2ம் இடம்
கீழ்ப்பிரிவு குணரத்தினம் மதுஷங்கா 1ம் இடம்
நடுவண்பிரிவு – அ நன்னியசிங்கம் நமிசா 2ம் இடம்
நடுவண்பிரிவு – ஆ உதயநாதன் சதுர்த்திகன் 2ம் இடம்
மேற்பிரிவு – ஆ மகேந்திரன் சுதர்சிகா 1ம் இடம்

1 – தமிழ்ச்சோலைக்கு வெளியே பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பிற்கு பெற்றோர் / பாதுகாவலரே முழுப்பொறுப்புடையவர்கள்.

2 – வகுப்பறையையும் பள்ளிக்குரிய தளபாடங்கள் மற்றும் உபகரணங்களையும் கவனமாகப் பாவிக்க வேண்டும்.

3 – வகுப்பறையையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும் துப்பரவாகப் பேணுவது மாணவர்களின் கடமையாகும்.

4 – வகுப்பு முடிந்து போகும் போது பள்ளி உபகரணங்கள் உரிய இடத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்.

5 – வகுப்பு முடியும் நேரத்தில் பிள்ளைகளை பள்ளியிலிருந்து அழைத்துச் செல்வது பெற்றோர் / பாதுகாவலரின் பொறுப்பு.

6 – பிள்ளைகள் அன்புடனும் பண்புடனும் விட்டுக்கொடுப்புடனும் ஒருவருக்கொருவர் நடந்து கொள்வது அவசியமாகும்.

7 – எந்தவொரு மாணவரும் வகுப்பு நேரத்தில் சகமாணவர்களுடன் பகிடிவதை போன்ற வன்செயல்களில் ஈடுபட்டால் ஒரு முன்னெச்சரிக்கையின் பின் அவர்கள் பள்ளியிலிருந்து நீக்கப்படுவர்.

8 – வகுப்பறையில் கைத்தொலைபேசி பாவிப்பது முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.


கடந்த கால அரையாண்டுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்
 
2021 2019 2018 2017  2016
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1  வளர்தமிழ் 1 
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3  வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4 
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6  வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7 
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12  வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12
 

கடந்த கால பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்
 
2019 2018 2017 2016 2015
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10     வளர்தமிழ் 10
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11     வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12     வளர்தமிழ் 12

(கீழேயுள்ள இணையத்தளங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்)

தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2014 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2013 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2012 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை Champigny sur marne
அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவை

 

தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தினூடாக BA பட்டப் படிப்பு

பக்கம் 1
பக்கம் 2
பக்கம் 3
பக்கம் 4
பக்கம் 5
பக்கம் 6


iPhone கைபேசிகளில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


android கைபேசிகளில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


eKalappai உபயோகித்து தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


கூகிள் தமிழ் இன்புட் உபயோகம் செய்து தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


 

 

தொடர்புகளுக்கு
தலைவர் : 06 21 21 42 02 
நிர்வாகி : 07 66 75 65 05
aftchoisyleroi@gmail.com

புதன்கிழமைகளில்
பரதநாட்டியம்      14h00 – 18h00

இடம் : Salle Jean-Baptiste Clement
rue Jean-Baptiste Clement 94600 Choisy-le-Roi
( விளையாட்டு பழகும் மைதானத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள மண்டபம் )

சனிக்கிழமைகளில்
சங்கீதம் 09h00 – 13h00
ஆங்கிலம் 09h00 – 13h00

இடம் : Salle Jean-Baptiste Clement
rue Jean-Baptiste Clement 94600 Choisy-le-Roi
( விளையாட்டு பழகும் மைதானத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள மண்டபம் )

சனிக்கிழமைகளில்

தமிழ் மழலையர் நிலை : 9h00 – 11h00
தமிழ் பாலர் நிலை : 9h00 – 11h00
தமிழ் வளர் நிலை 1 : 9h00 – 11h00
தமிழ் வளர் நிலை 2, 3, 4 : 11h15 – 13h15
தமிழ் வளர் நிலை 5, 6, 7 : 13h30 – 15h30
தமிழ் வளர் நிலை 8, 9, 10, 11, 12 : 15h45 – 17h45
இடம்: Salles de la Bourse du Travail
27 Boulevard des Allies 94600 Choisy-le-Roi
( யானை Parc அருகாமையில் உள்ள மண்டபம்)