தகவல்கள்

 

தமிழ்மொழிப் பொதுத்தேர்வு 2021 – அரையாண்டுத் தேர்விற்கான பாட அலகுகள்

கல்வியாண்டு 2020-2021 இற்கான அரையாண்டுத் தேர்வினை மார்ச் மாதம் 27ஆம் நாள் நடாத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். காலச்சூழலால் அந்நாளில் இத்தேர்வினை நடாத்தமுடியாமல்போயின், அதற்கான மாற்றுவழிகள் பற்றி முடிவெடுக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்படும்.

அரையாண்டுத் தேர்விற்கான பாட அலகுகள் விபரம்

வளர்தமிழ் 1 – அலகு 07 வரை
வளர்தமிழ் 2 – அலகு 07 வரை
வளர்தமிழ் 3 – அலகு 07 வரை
வளர்தமிழ் 4 – அலகு 07 வரை
வளர்தமிழ் 5 – அலகு 06 வரை
வளர்தமிழ் 6 – அலகு 06 வரை
வளர்தமிழ் 7 – அலகு 07 வரை
வளர்தமிழ் 8 – அலகு 05 வரை
வளர்தமிழ் 9 – அலகு 05 வரை
வளர்தமிழ் 10 – அலகு 05 வரை
வளர்தமிழ் 11 – அலகு 03 வரை
வளர்தமிழ் 12 – அலகு 04 வரை

தற்போது, அனேகமான தமிழ்ச்சோலைகளில் தொலைக்கல்வி முறையிலான வகுப்புகளையே நடாத்தக்கூடியதாகவுள்ளது. வளர்தமிழ் 1 தொடக்கம் வளர்தமிழ் 12 வரையான வகுப்புகளுக்கான அரையாண்டுத் தேர்வுக்குரிய பாட அலகுகளுக்கான தொலைக்கல்விக் கற்பித்தலுக்கான காட்சிப்படுத்தல் குறிப்புகள் எம்மால் ஏற்கனவே தங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன என்பதை நினைவூட்டுகிறோம். தற்போதைய அசாதாரண சூழ்நிலையிலும் மனந்தளராது, ஆசிரியர் மாணவர்களை ஒருங்கிணைத்து, வகுப்புகளைத் திட்டமிட்டு நடாத்தி, அரையாண்டுத் தேர்விற்கு மாணவர்களை அணியஞ்செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தேர்வு தொடர்பான மேலதிக தகவல்கள் பின்னர் அறியத்தரப்படும்.

தமிழ்மொழித் தேர்வுப்பகுதி
தமிழ்ச்சோலைத் தலைமைப் பணியகம் – பிரான்சு


இணையவழி ஊடாக கல்விகள்

வணக்கம்

அனைத்து பெற்றோர்களின் கவனத்திற்கும்

பிரான்சில் ஏற்பட்டுள்ள கொவிட் – 19 நோய் காரணமாக, எமது பாடசாலையின் கல்விகள் அனைத்தும் சனிக்கிழமைகளில் இணையவழி (zoom மற்றும் skype) ஊடாக  நடைபெறுகின்றன என்பதை அறியத்தருகின்றோம்.

மேலதிக தொடர்புகளுக்கு பாடசாலை நிர்வாகி ஆ.செல்லா 07.66.75.65.05

நன்றி


கடந்த கால அரையாண்டுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்
 
2019 2018 2017  2016 2015
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1  வளர்தமிழ் 1  வளர்தமிழ் 1 
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3  வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4 
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6  வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7 
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12  வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12

(கீழேயுள்ள இணையத்தளங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்)

தமிழ்சோலை Champigny sur marne
அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவை


புலன்மொழி வளத்தேர்வு – கேட்டல் பயிற்சி
 

கேட்டல் பாடநூல்கள்

பாலர் நிலை வளர் தமிழ் 1 வளர் தமிழ் 2 வளர் தமிழ் 3
பாடம் 1 பாடம் 1 பாடம் 1 பாடம் 1
பாடம் 2 பாடம் 2 பாடம் 2 பாடம் 2
பாடம் 3 பாடம் 3 பாடம் 3 பாடம் 3
பாடம் 4 பாடம் 4 பாடம் 4 பாடம் 4
பாடம் 5 பாடம் 5 பாடம் 5 பாடம் 5
பாடம் 6 பாடம் 6 பாடம் 6 பாடம் 6
பாடம் 7 பாடம் 7 பாடம் 7 பாடம் 7
பாடம் 8 பாடம் 8 பாடம் 8 பாடம் 8
பாடம் 9 பாடம் 9 பாடம் 9 பாடம் 9
பாடம் 10 பாடம் 10 பாடம் 10 பாடம் 10
பாடம் 11 பாடம் 11 பாடம் 11 பாடம் 11
பாடம் 12 பாடம் 12 பாடம் 12 பாடம் 12
  பாடம் 13 பாடம் 13 பாடம் 13
  பாடம் 14 பாடம் 14 பாடம் 14
    பாடம் 15  

தமிழ்ச்சோலைத் தலைமைப் பணியகத்தின் அறிக்கை

வணக்கம்

கோவிட்-19 இன் தாக்கத்தால் தற்போது தமிழ்ச்சோலைகளை திறந்து வகுப்புகளை நடாத்த முடியாத இக்கட்டான நிலையில் இருக்கின்றோம்.

ஆயினும், எம் மாணவச் செல்வங்களுக்கு எவ்வழியிலேனும் எம் தாய்மொழியைத் தொடர்ந்து கற்பிக்க வேண்டியது எம் மீதான வரலாற்றுப் பொறுப்பாகும்.

எனவே, அனைத்து ஆசிரியர்கள், மாணவர்களுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி தொலைக்கல்வி முறையிலான கற்பித்தலைத் தொடர ஆவன செய்யுமாறு தங்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

வளர்தமிழ் 1 முதல் 11 வரையான தமிழ்மொழிப் பொதுத்தேர்வு-2020 இனை இரத்துச்செய்து, தேர்விற்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் அனைவரும் சித்தியடைந்ததாக அறிவித்திருந்தோம்.

ஆயினும், எமது கல்வி முறையின் தரத்தினைப் பேணும் வகையில் இனிவருங்காலங்களில் தேர்வு மூலமாகவே மாணவர்களின் வகுப்பேற்றம் தீர்மானிக்கப்படும். இதற்கமைய மாணவர்களைத் தேர்விற்கு அணியமாக்குவது எம் அனைவரதும் கூட்டுப்பொறுப்பாகும்.

நன்றி

தமிழ்ச்சோலைத் தலைமைப் பணியகம்


விழிப்புணர்வுடன் செயற்படுவோம்

கோவிட்-19 பேரிடராக உலகை அச்சுறுத்தும் சூழ்நிலையின் தாக்கத்தையும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான விளைவுகளையும் கருத்திற்கொண்டு அனைவரும் அவதானமாகவும் நிதானமாகவும் செயற்படவேண்டிய காலகட்டமிது.

இந்த நோயின் தாக்கம் பிரான்சு மண்ணில் பலத்த அவலங்களை ஏற்படுத்திவருகின்றது.
இதிலிருந்து மீள்வதற்கு, பிரான்சு அரசால் அறிவிக்கப்படும் சுகாதார நடைமுறைகளையும் விதிமுறைகளையும் சட்டதிட்டங்களையும் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பின்பற்றுதல் அவசியமானது.
இது ஒரு சமூகப்பொறுப்புமாகும்.

இந்நோய்ப் பரவல் தடுப்பு முறையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் காட்டும் சிறு அலட்சியமும் சமூகத்தில் பெரு விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

நிலைமையின் தீவிரத்தையுணர்ந்து, எம்மை நாமே தற்காத்துக்கொள்ளும் வகையில் பொறுப்புணர்வுடன்
செயற்படுமாறு அனைத்துத் தமிழ்ச்சங்கங்களினதும் உறுப்பினர்கள், தமிழ்ச்சோலை நிர்வாகிகள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர் உட்பட அனைத்துத் தமிழ் மக்களையும் அன்புரிமையுடன் வேண்டிநிற்கின்றோம்.

பொதுமுடக்கத்தால் மனந்தளர்ந்திடாது உடல், உள ஆரோக்கியத்தில் அக்கறைசெலுத்தி இந்தப்பேரிடரில் இருந்து எமைக் காத்துக்கொள்வோம்.

அன்பான உறவுகளே! நெருக்கடிகள் எம்மினத்திற்குப் புதியவையல்ல. எதிரியின் குண்டுவீச்சு விமானங்களின் இரைச்சல்களுக்கு மத்தியிலும் கல்விக்கூடங்களில் பதுங்கு குழி அமைத்து, கல்வியைத் தொடர்ந்து சாதனைகள் பல படைத்தது எம்மினம். இந்தப் பேரிடரில் இருந்தும் நாம் மீண்டெழுவோம்; அரசின் பொதுமுடக்கச் சட்டத்தை மதித்து வீ ட்டில் இருக்கும் வேளையிலும் திட்டமிட்டு நேரத்தைப் பயன்படுத்தி எம் சிறார்களின் கல்வி முன்னேற்றத்திற்காய் உழைப்போம்; இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் சிந்தித்துச் செயலாற்றி எம்மிருப்பையும் உயிர்ப்பையும் நிலைநிறுத்துவோம்.

க. ஜெயகுமாரன்
பொறுப்பாளர்
தமிழ்ச்சோலைத் தலைமைப் பணியகம் – பிரான்சு


பாடசாலை பாட நேரங்கள் தொடர்பான அறிவித்தல்

பாடசாலை மண்டபங்கள் இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளதால் வகுப்பு நேரங்களும் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அனைவரும் மண்டப முகவரியையும் வகுப்பு நேரத்தையும் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

புதன்கிழமைகளில் :

பரத நாட்டியம் – 14h00 – 18h00

 

சனிக்கிழமைகளில் :

ஆங்கிலம் – 09h00 – 13h00

சங்கீதம் – 09h00 – 13h00

 

சனிக்கிழமைகளில் :

தமிழ் மழலையர் நிலை : 9h00 – 11h00

தமிழ் பாலர் நிலை : 9h00 – 11h00

தமிழ் வளர் நிலை 1 : 9h00 – 11h00

தமிழ் வளர் நிலை 2, 3, 4 : 11h15 – 13h15

தமிழ் வளர் நிலை 5, 6, 7 : 13h30 – 15h30

தமிழ் வளர் நிலை 8, 9, 10, 11, 12 : 15h45 – 17h45

இடம் : Salle Jean-Baptiste Clement
rue Jean-Baptiste Clement 94600 Choisy-le-roi
( விளையாட்டு பழகும் மைதானத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள மண்டபம் )

இடம் : Salles de la Bourse du Travail
27 Boulevard des Allies 94600 Choisy-le-roi
( யானை Parc அருகாமையில் உள்ள மண்டபம்)

தொடர்புகளுக்கு பாடசாலை நிர்வாகி : 07.66.75.65.05


தமிழ்மொழிப் பொதுத்தேர்வு 2020 தொடர்பான முக்கிய அறிவித்தல்

வணக்கம்

அனைத்து பெற்றாேர்களின் கவனத்திற்கும்

பிரான்சில் மீண்டும் கோவிட்-19 நோயின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலைமையைக் கருத்திற்கொண்டு, வளர்தமிழ் 1 முதல் வளர்தமிழ் 11 வரைக்குமான தமிழ்மொழிப் பொதுத்தேர்வு – 2020 இரத்துச்செய்யப்படுகின்றது.

இத்தேர்விற்குத் விண்ணப்பித்த மாணவர்கள் அனைவரும்
எதிர்வரும் கல்வியாண்டில் வகுப்பேற்றம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவர்.
எனினும்,
பெற்றோர் விரும்பின் பிள்ளை மீண்டும் அதே வகுப்பிலேயே கல்விகற்க அனுமதி வழங்கப்படும்.

தேர்வு தொடர்பாகப் பெறப்பட்ட கட்டணங்கள் முழுமையாக மீளளிக்கப்படும்.
தமிழ்ச்சோலைகள் தாங்கள் செலுத்திய தேர்வுக்கட்டணத்தை
எம்மிடம் மீளப்பெற்று மாணவர்களிடம் மீள ஒப்படைக்கலாம்
அல்லது
தமிழ்மொழிப் பொதுத்தேர்வு – 2021 இற்கான முற்பணமாக எம்மிடமிருக்க அனுமதிக்கலாம்.
இது தொடர்பாக முடிவெடுக்கும் உரிமை அந்தந்தத் தமிழ்ச்சோலை நிர்வாகிகளுக்குரியது.

தனித்தேர்வராக விண்ணப்பித்த மாணவர்கள்,
தாங்கள் செலுத்திய தேர்வுக்கட்டணத்தை
எமது பணியகத்தில் அதற்கான பற்றுச்சீட்டினை ஒப்படைத்து மீளப்பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
அல்லது,
அதனைத் தமிழ்மொழிப் பொதுத்தேர்வு 2021 இற்குப் பிரதியிடலாம்.
இதற்கு,
அத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கும் வேளையில் பணம்செலுத்துவதற்குப் பதிலாக,
இவ்வாண்டு தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்தமைக்கான பற்றுச்சீட்டினை இணைக்கலாம்.
இது தொடர்பாக முடிவெடுக்கும் உரிமை அந்தந்த மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்குரியது.
பற்றுச்சீட்டினைத் தவறவிட்டவர்கள் எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளவும்.

தேர்வுக் கட்டணத்தை மீளப்பெற எமது பணியகத்திற்கு வரமுன்
எம்முடன் தொடர்பு கொண்டு முன்னனுமதி பெற்றுக்கொள்ளுதல் சிறந்தது.

வழமைக்கு மாறான சூழ்நிலையால் தேர்வினை இரத்துச் செய்யவேண்டி நேரிட்டமை தொடர்பாக மனம் வருந்துகிறோம்.
நிலைமையை விளங்கிக்கொண்டு
எம் வாழ்வும் வளமுமான தமிழ்மொழியை எம் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்தும் மகத்தான பணியைத் தளர்வின்றித் தொடருமாறு
அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.

எனினும்,
வளர்தமிழ் 12 மாணவர்களின் நலன்கருதி,
அவர்களுக்கான புலன்மொழிவளத் தேர்வும் எழுத்துத்தேர்வும் வழமைபோல் நடைபெறும்.
இது தொடர்பான மேலதிக விபரங்கள் பின்னர் அறியத்தரப்படும்.

தங்கள் ஆதரவிற்கு நன்றி.

தகவல்
தமிழ்ச்சோலைத் தலைமைப் பணியகம்


2020ம் ஆண்டு வைகாசி மாத பயிற்சிகள்

02.05.2020 09.05.2020 16.05.2020 23.05.2020 30.05.2020
மழலையர் நிலை மழலையர் நிலை மழலையர் நிலை மழலையர் நிலை மழலையர் நிலை
பாலர் நிலை பாலர் நிலை பாலர் நிலை பாலர் நிலை பாலர் நிலை
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1  வளர்தமிழ் 1  வளர்தமிழ் 1  வளர்தமிழ் 1 
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2  வளர்தமிழ் 2  வளர்தமிழ் 2  வளர்தமிழ் 2 
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4 
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11

2020ம் ஆண்டு சித்திரை மாத பயிற்சிகள்

04.04.2020 11.04.2020 18.04.2020 25.04.2020
    மழலையர் நிலை மழலையர் நிலை
    பாலர் நிலை
பாலர் நிலை 
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1
  வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7
  வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8  வளர்தமிழ் 8 
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11

 
பிரான்ஸின் அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் அனைத்துப் பாடங்களுக்குமான பாடநூல்களின் மின்பதிப்புகளை (E-BOOKS)

பிரான்ஸ் அரசின் வழிகாட்டலில், பிரான்ஸின் பிரபல பாடநூல் வெளியீட்டு நிறுவனங்களான Bordas, le Robert, Nathan, Retz, CLE International, Syros ஆகியன இணைந்து,
Biblio Manuels எனும் இணையத் தளம் ஒன்றினை உருவாக்கி , அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் அனைத்துப் பாடங்களுக்குமான பாடநூல்களின் மின்பதிப்புகளை (E-BOOKS) இலவசமாக வெளியிட்டுள்ளன.
இது உள்ளிருப்புக் காலத்தில், வீட்டில் இருந்தவாறே கற்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கும், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்களுக்கும் மிகவும் பயனளிக்கும்.
CP முதல் Terminale வரையிலான 450 இற்கு மேற்பட்ட நூல்கள் இந்தத் தளத்தில் உள்ளன.
அதைவிட, பிரெஞ்சு மொழி கற்க விரும்பும் ஏனையவர்களுக்கான A1.1, A1, A2, B1, B2 போன்ற நூல்களும் உள்ளன.
ஆர்வமுள்ளவர்கள், கீழேயுள்ள

https://adistance.manuelnumerique.com/?utm_source=Nathan+Portail&utm_medium=article&utm_campaign=coronavirus-nos-manuels-scolaires-en-libre-acces-

இணைப்பைச் சொடுக்குவதன் மூலம் உங்களுக்குத் தேவையான நூலை அல்லது நூல்களைப் பெற்றுப் பயனடையலாம்.
எதுவித பதிவுகளும் தேவையில்லை.
கட்டணமும் இல்லை.
ஆனால் Copy, Print, Save செய்ய முடியாது.
Collège, Lycée மாணவர்கள் தங்கள் ENT ஊடாகவும் இத்தளத்திற்குச் செல்ல முடியும்.
அதைவிட Google Play, Apple Store Aplication ஆகவும் இந்த வசதி உள்ளது.
நன்றி தகவல் Seevaratnam Sriluxmanan
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156984420952050&id=684457049&scmts=scwspsdd&extid=uJsheASTj0xl9LP9


 
வன்னிமயில் 2020

எமது பாடசாலையில் இருந்து வன்னிமயில் 2020 போட்டிகளில் பங்குபற்றிய அனைத்து மாணவிகளுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுகள்

குழுநடனப் போட்டியில் கலந்து தமது ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்தி 3ம் இடத்தை பெற்ற மாணவிகள்
திலகேந்திரராஜா மேனுகா
சதாசிவம் ரமேஸ் அபிநயா
சுதாகரதாஸ் கரிணி
தர்மரூபன் ரக்சயா
சிவநாதன் யானுயா
தேவேந்திரகுமார் செரோமியா
இராயரட்ணம் லவணியா
மிசெல் சில்வா ஆன் நிசா
சதாசிவம் ரமேஸ் நேயா

தனிநடனப் போட்டியில் கலந்து தமது ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்திய மாணவிகள்
சுதாகரதாஸ் கரிணி
சுமன் சுஜிதா
தர்மரூபன் ரக்சயா
சிவநாதன் யானுயா
சதாசிவம் ரமேஸ் அபிநயா
சுதாகரதாஸ் யணனி
சேகரன் கனிஷா
உதயநாதன் காருணி
சதாசிவம் ரமேஸ் நேயா
பாஸ்கரன் பிரசாந்தி
சசிக்குமார் அஷ்சிக்கா
பிறையழகன் தமிழினி

தனிநடனப் போட்டியில் கலந்து தமது ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்தி வெற்றி பெற்ற மாணவிகள்
அதி அதி மேற்பிரிவு – பாஸ்கரன் பிரசாந்தி – 1ம் இடம்
மேற்பிரிவு – சசிக்குமார் அஷ்சிக்கா – 3ம் இடம்
கீழ் பிரிவு – சிவநாதன் யானுயா – 2ம் இடம்
கீழ் பிரிவு – சதாசிவம் ரமேஸ் அபிநயா – 3ம் இடம்

1 – தமிழ்ச்சோலைக்கு வெளியே பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பிற்கு பெற்றோர் / பாதுகாவலரே முழுப்பொறுப்புடையவர்கள்.

2 – வகுப்பறையையும் பள்ளிக்குரிய தளபாடங்கள் மற்றும் உபகரணங்களையும் கவனமாகப் பாவிக்க வேண்டும்.

3 – வகுப்பறையையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும் துப்பரவாகப் பேணுவது மாணவர்களின் கடமையாகும்.

4 – வகுப்பு முடிந்து போகும் போது பள்ளி உபகரணங்கள் உரிய இடத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்.

5 – வகுப்பு முடியும் நேரத்தில் பிள்ளைகளை பள்ளியிலிருந்து அழைத்துச் செல்வது பெற்றோர் / பாதுகாவலரின் பொறுப்பு.

6 – பிள்ளைகள் அன்புடனும் பண்புடனும் விட்டுக்கொடுப்புடனும் ஒருவருக்கொருவர் நடந்து கொள்வது அவசியமாகும்.

7 – எந்தவொரு மாணவரும் வகுப்பு நேரத்தில் சகமாணவர்களுடன் பகிடிவதை போன்ற வன்செயல்களில் ஈடுபட்டால் ஒரு முன்னெச்சரிக்கையின் பின் அவர்கள் பள்ளியிலிருந்து நீக்கப்படுவர்.

8 – வகுப்பறையில் கைத்தொலைபேசி பாவிப்பது முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.


கடந்த கால அரையாண்டுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்
 
2019 2018 2017  2016 2015
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1  வளர்தமிழ் 1  வளர்தமிழ் 1 
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3  வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4 
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6  வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7 
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12  வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12

(கீழேயுள்ள இணையத்தளங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்)

தமிழ்சோலை Champigny sur marne
அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவை


கடந்த கால பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்
 
2019 2018 2017 2016 2015
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10     வளர்தமிழ் 10
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11     வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12     வளர்தமிழ் 12

(கீழேயுள்ள இணையத்தளங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்)

தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2014 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2013 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2012 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை Champigny sur marne
அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவை


திருக்குறள் திறன் 2019 – இறுதிப் போட்டி முடிவுகள்

இறுதிப் போட்டியில் பங்குபற்றிய இரு மாணவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்

கீழ்ப்பிரிவு குணரத்தினம் மதுஷங்கா 2ம் இடம்
மேற்பிரிவு – ஆ மகேந்திரன் சுதர்சிகா 3ம் இடம்

திருக்குறள் திறன் 2019 – திணைக்கள மட்டப்போட்டி முடிவுகள்

இப்போட்டியில் பங்குபற்றிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்

அதிபாலர் பிரிவு சிவநாதன் யானுஜா 2ம் இடம்
கீழ்ப்பிரிவு குணரத்தினம் மதுஷங்கா 1ம் இடம்
நடுவண்பிரிவு – அ நன்னியசிங்கம் நமிசா 2ம் இடம்
நடுவண்பிரிவு – ஆ உதயநாதன் சதுர்த்திகன் 2ம் இடம்
மேற்பிரிவு – ஆ மகேந்திரன் சுதர்சிகா 1ம் இடம்

தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தினூடாக BA பட்டப் படிப்பு

பக்கம் 1
பக்கம் 2
பக்கம் 3
பக்கம் 4
பக்கம் 5
பக்கம் 6


iPhone கைபேசிகளில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


android கைபேசிகளில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


eKalappai உபயோகித்து தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


கூகிள் தமிழ் இன்புட் உபயோகம் செய்து தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


 

 

 

 

 

தொடர்புகளுக்கு
தலைவர் : 06 21 21 42 02 
நிர்வாகி : 07 66 75 65 05
aftchoisyleroi@gmail.com

புதன்கிழமைகளில்
பரதநாட்டியம்      14h00 – 18h00

இடம் : Salle Jean-Baptiste Clement
rue Jean-Baptiste Clement 94600 Choisy-le-Roi
( விளையாட்டு பழகும் மைதானத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள மண்டபம் )

சனிக்கிழமைகளில்
சங்கீதம் 09h00 – 13h00
ஆங்கிலம் 09h00 – 13h00

இடம் : Salle Jean-Baptiste Clement
rue Jean-Baptiste Clement 94600 Choisy-le-Roi
( விளையாட்டு பழகும் மைதானத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள மண்டபம் )

சனிக்கிழமைகளில்

தமிழ் மழலையர் நிலை : 9h00 – 11h00
தமிழ் பாலர் நிலை : 9h00 – 11h00
தமிழ் வளர் நிலை 1 : 9h00 – 11h00
தமிழ் வளர் நிலை 2, 3, 4 : 11h15 – 13h15
தமிழ் வளர் நிலை 5, 6, 7 : 13h30 – 15h30
தமிழ் வளர் நிலை 8, 9, 10, 11, 12 : 15h45 – 17h45
இடம்: Salles de la Bourse du Travail
27 Boulevard des Allies 94600 Choisy-le-Roi
( யானை Parc அருகாமையில் உள்ள மண்டபம்)