தகவல்கள்

 

அரையாண்டுத் தேர்வு-2022

வணக்கம்

அனைத்து பொற்றோர்களின் கவனத்திற்கும்

அரையாண்டுத் தேர்வு-2022 திட்டமிட்டபடி 29-01-2022 சனிக்கிழமை நடைபெறும் என்பதை
அறியத்தருகின்றேன்.
மேலதிக விபரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

நன்றி
நிர்வாகி . ஆ. செல்லா


கடந்த கால அரையாண்டுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்
 
2021 2019 2018 2017  2016
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1  வளர்தமிழ் 1 
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3  வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4 
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6  வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7 
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12  வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12
 

தமிழ் நூல்கள்
 
 
இந்த இணைப்பில் 40638 தமிழ் நூல்கள் உள்ளன. இலவசமாக நாம் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்
 

நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் 2021 ஓவியப்போட்டி முடிவுகள்

வணக்கம்

நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் 2021 ஓவியப்போட்டியில் எமது பாடசாலை இருமாணவர்கள் வெற்றி ஈட்டிஉள்ளார்கள்.

பாலர் பிரிவு
*1* *சதாசிவம் றமேஸ் அக்சியா*
2 கவினயா
3 வேலுப்பிள்ளை ஜஸ்விகா

அ பிரிவு
1 சொலமான் பிரணிக்கா
2 சுதாகரன் துவிகா
3 கமலதாசன் கலைமதி

ஆ பிரிவு
1 விஜிதரன் ஹாஷினி
2 கிருதரன் தேவிமித்திரன்
3 ஜெயசீலன் ஜதுசா

இ பிரிவு
சண்முகேஸ்வரன் சஜன்
சுதாகரன் டிலூசயா
அமலகுமார் திவானி

ஈ பிரிவு
*1* *பிரியங்கா ஜனகன்*
2 சிவாயனி ரவிச்சந்திரன்
3 ஆரதி சிவராசா

உ பிரிவு
1 ஜெ கிசாகரன்
2 ரவிச்சந்திரன் டயாளினி
3 சிவானந்தன் தனுஷா


பாடசாலை பாட நேரங்கள் தொடர்பான முக்கிய அறிவித்தல்

வணக்கம்
அனைத்து பெற்றோர்களின் கவனத்திற்கும் பாடசாலை எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 02.10.2021 ஆரம்பமாகவுள்ளது.
கடந்த 2020ம் ஆண்டில் இருந்து அனைத்து மாணவர்களும் பாடசாலை சீருடை அணிந்து வரவேண்டும் (கறுப்புநிற நீளக்காற்சட்டையும் தனிவெள்ளை மேற்சட்டையும் )
அத்துடன் அனைத்து மாணவர்களும் தற்போதைய ( COVID – 19) நிலைமைக்கேற்ப சுகாதார விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி வருகை தரவும்.

அனைவரும் மண்டப முகவரியையும் வகுப்பு நேரத்தையும் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

தற்காலிக நேர அட்டவணை மண்டப வசதி கருதி தேவைப்படின் நேர மாற்றம்
நடைபெறும்.

தமிழ் மழலையர் நிலை : 09h00 – 11h00
தமிழ் பாலர் நிலை : 09h00 – 11h00
தமிழ் வளர் நிலை – 1, 2 : 09h00 – 11h00

தமிழ் வளர் நிலை – 3 , 4, 5 : 11h15 – 13h15

தமிழ் வளர் நிலை – 6, 7, 8 : 13h30 – 15h30

தமிழ் வளர் நிலை – 9 , 10 , 11 , 12 : 15h45 – 17h45

ஆங்கிலம் : சனிக்கிழமை  09h00 மணிக்கு ஆரம்பமாகும்

இடம் : Salles de la Bourse du Travail
27 Boulevard des Allies 94600 Choisy-le-Roi
( யானை Parc அருகாமையில் உள்ள மண்டபம்)

 

எதிர் வரும் புதன்கிழமை 06.10.2021 அன்று 13h00 மணிக்கு பரத நாட்டியம் வகுப்பு ஆரம்பமாகும்
பரத நாட்டியம் : புதன்கிழமை 13h00 – 18h00
இடம் : Salle Jean-Baptiste Clément 
rue Jean-Baptiste Clément 94600 Choisy-le-Roi
( விளையாட்டு பழகும் மைதானத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள மண்டபம்).

 

சங்கீதம் : சனிக்கிழமை  09h00 – 11h00
இடம் : Salle Clémenceau
7 Rue Georges Clémenceau 94600 Choisy-le-Roi

நன்றி

தொடர்புகளுக்கு பாடசாலை நிர்வாகி : 07.66.75.65.05


கடந்த கால பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்

2019 2018 2017 2016 2015
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10     வளர்தமிழ் 10
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11     வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12     வளர்தமிழ் 12

புலன்மொழி வளத்தேர்வு – கேட்டல் பயிற்சி

புலன்மொழி வளத்தேர்வு – கேட்டல் பாடநூல்கள்

பாலர் நிலை வளர் தமிழ் 1 வளர் தமிழ் 2
பாடம் 1 பாடம் 1 பாடம் 1
பாடம் 2 பாடம் 2 பாடம் 2
பாடம் 3 பாடம் 3 பாடம் 3
பாடம் 4 பாடம் 4 பாடம் 4
பாடம் 5 பாடம் 5 பாடம் 5
பாடம் 6 பாடம் 6 பாடம் 6
பாடம் 7 பாடம் 7 பாடம் 7
பாடம் 8 பாடம் 8 பாடம் 8
பாடம் 9 பாடம் 9 பாடம் 9
பாடம் 10 பாடம் 10 பாடம் 10
பாடம் 11 பாடம் 11 பாடம் 11
பாடம் 12 பாடம் 12 பாடம் 12
  பாடம் 13 பாடம் 13
  பாடம் 14 பாடம் 14
    பாடம் 15

 
கடந்த கால பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்
 
2019 2018 2017 2016 2015
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10     வளர்தமிழ் 10
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11     வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12     வளர்தமிழ் 12

(கீழேயுள்ள இணையத்தளங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்)

தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2014 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2013 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2012 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை Champigny sur marne
அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவை


 
 
வன்னிமயில் 2020

எமது பாடசாலையில் இருந்து வன்னிமயில் 2020 போட்டிகளில் பங்குபற்றிய அனைத்து மாணவிகளுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுகள்

குழுநடனப் போட்டியில் கலந்து தமது ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்தி 3ம் இடத்தை பெற்ற மாணவிகள்
திலகேந்திரராஜா மேனுகா
சதாசிவம் ரமேஸ் அபிநயா
சுதாகரதாஸ் கரிணி
தர்மரூபன் ரக்சயா
சிவநாதன் யானுயா
தேவேந்திரகுமார் செரோமியா
இராயரட்ணம் லவணியா
மிசெல் சில்வா ஆன் நிசா
சதாசிவம் ரமேஸ் நேயா

தனிநடனப் போட்டியில் கலந்து தமது ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்திய மாணவிகள்
சுதாகரதாஸ் கரிணி
சுமன் சுஜிதா
தர்மரூபன் ரக்சயா
சிவநாதன் யானுயா
சதாசிவம் ரமேஸ் அபிநயா
சுதாகரதாஸ் யணனி
சேகரன் கனிஷா
உதயநாதன் காருணி
சதாசிவம் ரமேஸ் நேயா
பாஸ்கரன் பிரசாந்தி
சசிக்குமார் அஷ்சிக்கா
பிறையழகன் தமிழினி

தனிநடனப் போட்டியில் கலந்து தமது ஆற்றுகையை வெளிப்படுத்தி வெற்றி பெற்ற மாணவிகள்
அதி அதி மேற்பிரிவு – பாஸ்கரன் பிரசாந்தி – 1ம் இடம்
மேற்பிரிவு – சசிக்குமார் அஷ்சிக்கா – 3ம் இடம்
கீழ் பிரிவு – சிவநாதன் யானுயா – 2ம் இடம்
கீழ் பிரிவு – சதாசிவம் ரமேஸ் அபிநயா – 3ம் இடம்


திருக்குறள் திறன் 2019 – இறுதிப் போட்டி முடிவுகள்

இறுதிப் போட்டியில் பங்குபற்றிய இரு மாணவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்

கீழ்ப்பிரிவு குணரத்தினம் மதுஷங்கா 2ம் இடம்
மேற்பிரிவு – ஆ மகேந்திரன் சுதர்சிகா 3ம் இடம்

திருக்குறள் திறன் 2019 – திணைக்கள மட்டப்போட்டி முடிவுகள்

இப்போட்டியில் பங்குபற்றிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்

அதிபாலர் பிரிவு சிவநாதன் யானுஜா 2ம் இடம்
கீழ்ப்பிரிவு குணரத்தினம் மதுஷங்கா 1ம் இடம்
நடுவண்பிரிவு – அ நன்னியசிங்கம் நமிசா 2ம் இடம்
நடுவண்பிரிவு – ஆ உதயநாதன் சதுர்த்திகன் 2ம் இடம்
மேற்பிரிவு – ஆ மகேந்திரன் சுதர்சிகா 1ம் இடம்

1 – தமிழ்ச்சோலைக்கு வெளியே பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பிற்கு பெற்றோர் / பாதுகாவலரே முழுப்பொறுப்புடையவர்கள்.

2 – வகுப்பறையையும் பள்ளிக்குரிய தளபாடங்கள் மற்றும் உபகரணங்களையும் கவனமாகப் பாவிக்க வேண்டும்.

3 – வகுப்பறையையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தையும் துப்பரவாகப் பேணுவது மாணவர்களின் கடமையாகும்.

4 – வகுப்பு முடிந்து போகும் போது பள்ளி உபகரணங்கள் உரிய இடத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்.

5 – வகுப்பு முடியும் நேரத்தில் பிள்ளைகளை பள்ளியிலிருந்து அழைத்துச் செல்வது பெற்றோர் / பாதுகாவலரின் பொறுப்பு.

6 – பிள்ளைகள் அன்புடனும் பண்புடனும் விட்டுக்கொடுப்புடனும் ஒருவருக்கொருவர் நடந்து கொள்வது அவசியமாகும்.

7 – எந்தவொரு மாணவரும் வகுப்பு நேரத்தில் சகமாணவர்களுடன் பகிடிவதை போன்ற வன்செயல்களில் ஈடுபட்டால் ஒரு முன்னெச்சரிக்கையின் பின் அவர்கள் பள்ளியிலிருந்து நீக்கப்படுவர்.

8 – வகுப்பறையில் கைத்தொலைபேசி பாவிப்பது முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.


கடந்த கால அரையாண்டுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்
 
2021 2019 2018 2017  2016
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1  வளர்தமிழ் 1 
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3  வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4  வளர்தமிழ் 4 
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6  வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7  வளர்தமிழ் 7 
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10  வளர்தமிழ் 10 
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12  வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12
 

கடந்த கால பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள்
 
2019 2018 2017 2016 2015
வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1 வளர்தமிழ் 1
வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2 வளர்தமிழ் 2
வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3 வளர்தமிழ் 3
வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4 வளர்தமிழ் 4
வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5 வளர்தமிழ் 5
வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6 வளர்தமிழ் 6
வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7 வளர்தமிழ் 7
வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8 வளர்தமிழ் 8
வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9 வளர்தமிழ் 9
வளர்தமிழ் 10 வளர்தமிழ் 10     வளர்தமிழ் 10
வளர்தமிழ் 11 வளர்தமிழ் 11     வளர்தமிழ் 11
வளர்தமிழ் 12 வளர்தமிழ் 12     வளர்தமிழ் 12

(கீழேயுள்ள இணையத்தளங்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்)

தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2014 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2013 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை பிரான்சு – 2012 தேர்வு வினாத்தாள்கள்
தமிழ்சோலை Champigny sur marne
அன்னை பூபதி தமிழ்க்கலைக்கூடம்
தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டு பேரவை

 

தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகத்தினூடாக BA பட்டப் படிப்பு

பக்கம் 1
பக்கம் 2
பக்கம் 3
பக்கம் 4
பக்கம் 5
பக்கம் 6


iPhone கைபேசிகளில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


android கைபேசிகளில் தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


eKalappai உபயோகித்து தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


கூகிள் தமிழ் இன்புட் உபயோகம் செய்து தமிழில் டைப் செய்வது எப்படி


 

 

தொடர்புகளுக்கு
தலைவர் : 06 21 21 42 02 
நிர்வாகி : 07 66 75 65 05
aftchoisyleroi@gmail.com

புதன்கிழமைகளில்
பரதநாட்டியம்      13h00 – 18h00

இடம் : Salle Jean-Baptiste Clément
rue Jean-Baptiste Clément 94600 Choisy-le-Roi
( விளையாட்டு பழகும் மைதானத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள மண்டபம் )

சனிக்கிழமைகளில்
சங்கீதம்      09h00 – 11h00

இடம் : Salle Clémenceau
7 Rue Georges Clémenceau 94600 Choisy-le-Roi

சனிக்கிழமைகளில்

ஆங்கிலம் : 09h00 – 13h00

தமிழ் மழலையர் நிலை : 9h00 – 11h00
தமிழ் பாலர் நிலை : 9h00 – 11h00
தமிழ் வளர் நிலை 1, 2 : 9h00 – 11h00
தமிழ் வளர் நிலை 3, 4, 5 : 11h15 – 13h15
மிழ் வளர் நிலை 6, 7, 8 : 13h30 – 15h30
தமிழ் வளர் நிலை 9, 10, 11, 12 : 15h45 – 17h45
இடம்: Salles de la Bourse du Travail
27 Boulevard des Allies 94600 Choisy-le-Roi
( யானை Parc அருகாமையில் உள்ள மண்டபம்)